Diagnóza

Preťažovanie lakťa

 • rýchlejšie zotavenie1)
 • zvyšuje silu ťahu
 • znižuje bolesť

Preťažovanie ramena

 • redukuje hojenie tkanív jazvy
 • obnovuje silu
 • rýchlejší návrat k pohyblivosti v kĺbe
 • dokázaná účinnosť2)
 • Literatúra: (bez prekladu)

  1. Petrella R. et al, Management of Tennis Elbow with sodium hyaluronate periarticular injections. Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology 2010, 2:4

  2. Merolla G et al, Ultrasound-guided subacromial injections of sodium hyaluronate for the management of rotator cuff tendinopathy: a prospective comparative study with rehabilitation therapy. Musculoskelet Surg. 2013 Jun;97 Suppl 1:49-56.